b2b@entspace.pl  +48 792 060 388+48 515 409 575+48 692 005 916
  Rejestracja     Logowanie

Polityka Prywatności

Polityka prywatności w ENTSPACE

Skrócony opis ochrony danych:
Poniższa polityka prywatności zawiera ogólne informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych podczas wizyty na naszych stronach internetowych.
Szczegółowa polityka prywatności jest podana w dalszej części poniżej.

Jakie dane gromadzimy?
Cechy techniczne: Rejestrujemy adres IP, z którego uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych, stosowaną wersję przeglądarki, datę i godzinę dostępu oraz stronę, z której nastąpiło przejście do naszej strony internetowej (tzw. referrer).

Używamy plików cookie, czyli małych plików tekstowych, na przykład dla naszych sklepów internetowych lub do logowania na chronionych obszarach naszej witryny. Pliki cookie są tymczasowo zapisywane w komputerze użytkownika.

Za pomocą usług śledzenia i tzw. plików cookie osób trzecich, zbieramy profile użytkowania z użyciem pseudonimu. Taki profil użytkowania zawiera informacje o zachowaniu użytkownika na stronach internetowych. Nie jest przy tym możliwe bezpośrednie skojarzenie z konkretną osobą. Tworzeniu profili użytkowania możesz w każdej chwili się sprzeciwić.

Możesz też skonfigurować przeglądarkę tak, aby pliki te nie były zapisywane lub były usuwane po zakończeniu sesji internetowej.

Jak gromadzimy dane użytkownika?
Dane powstające podczas odwiedzania naszych stron internetowych są gromadzone automatycznie. Pozostałe dane są gromadzone poprzez wpisy dokonywane przez użytkownika na naszej stronie internetowej oraz za pomocą plików cookie.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?
Do udostępniania i optymalizowania stron internetowych ENTSPACE oraz administrowania nimi.

Do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowania, o ile użytkownik nie zgłosi sprzeciwu.

Ponadto wykorzystujemy dane użytkownika do wykrywania nadużyć i rozwiązywania problemów oraz, w razie potrzeby, do na potrzeby udzielania informacji organom państwa.

ENTSPACE czasami korzysta z usług innych firmy do przetwarzania powierzanych im danych. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych ponosi w tym wypadku w dalszym ciągu ENTSPACE.

Prawa użytkownika:

 • Uzyskanie informacji
 • Poprawianie
 • Sprzeciw
 • Usuwanie
 • Ograniczenie
 • Możliwość przenoszenia danych
 • Cofnięcie zgody

W sprawach dotyczących ochrony danych możesz skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta, a także bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem darek@entspace.pl

Niniejsze informacje stanowią ogólny przegląd ochrony danych w ENTSPACE. Szczegółowa polityka prywatności jest podana w dalszej części poniżej.

Szczegółowa polityka prywatności

Informacje ogólne:
ENTSPACE Sp. z o.o Sp. K., 44-240 Żory, ul. Moniuszki 5, jako administrator danych wprowadził liczne środki techniczno-organizacyjne w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Pomimo to przesyłanie danych przez Internet może z zasady zawierać luki bezpieczeństwa, co nie pozwala zagwarantować pełnej ochrony. Z tego powodu każda z osób, której dane dotyczą ma prawo przekazywać nam dane osobowe alternatywnymi drogami, na przykład telefonicznie.

Jakie Dane rejestrujemy i jak są one wykorzystywane?
Rejestrujemy adres IP, z którego uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych, stosowaną wersję przeglądarki, datę i godzinę dostępu oraz stronę, z której nastąpiło przejście do naszej strony internetowej (tzw. referrer).

Protokołowane w ten sposób dane są wykorzystywane do zabezpieczania danych, do odpierania ataków na naszą infrastrukturę serwerów internetowych i na potrzeby analiz statystycznych.

Dane te nie są wykorzystywane do tworzenia indywidualnych profili użytkownika i nie są przekazywane osobom trzecim.

Pozostałe dane są gromadzone w wyniku zarejestrowania się na stronie ENTSPACE: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane do płatności, dane adresowe i dane zamówień.

Pliki cookie:
W przypadku niektórych ofert korzystamy z plików cookie. Są one małymi plikami zapisywanymi w komputerze użytkownika. W ten sposób można rozpoznać ponowne odwiedzanie stron internetowych przy użyciu tego samego komputera.

Pliki cookie dotyczące sesji
To takie, które są zapisywane w komputerze użytkownika tylko na czas sesji internetowej i są wymagane do transakcji. Pliki cookie dotyczące sesji są wykorzystywane wyłącznie do kontroli połączeń i nawigacji, umożliwiając przeglądanie stron internetowych w przyjazny dla użytkownika sposób (np. do realizacji zakupu przez użytkownika zalogowanego w naszym systemie sklepu internetowego). Pliki cookie dotyczące sesji są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki.

W przypadku niektórych ofert stosujemy trwałe pliki cookie, służące do ponownego rozpoznawania użytkownika i zapisywane w komputerze użytkownika na potrzeby przyszłych sesji. Pliki te mają od 6 do 24 miesięcy ważności (na przykład trwały plik cookie jest potrzebny, aby nie rejestrować zachowania podczas surfowania za pomocą narzędzi śledzących).

Użytkownika może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby pliki te nie były zapisywane w ogóle lub były usuwane po zakończeniu sesji internetowej. Należy jednak wówczas pamiętać, że w takiej sytuacji może nie być możliwe korzystanie z wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

Inne dane osobowe nie są gromadzone, chyba że użytkownik podaje te informacje dobrowolnie.

Gdzie są przetwarzane moje dane?
Dane są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. W zakresie dozwolonym przez prawo, przetwarzanie danych odbywa się również poza Europą.

Bezpieczeństwo danych
Aby chronić dane użytkownika, podjęliśmy szeroko zakrojone działania techniczno-organizacyjne zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Przekazywanie danych
W przypadku zobowiązań prawnych prześlemy żądane dane do wnioskującego organu administracji państwowej. Poza tym zakresem nie przekazujemy żadnych danych osobowych, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na takie przekazywanie.

Analiza zachowania użytkownika
ENTSPACE korzysta na swoich stronach internetowych z usługi analizy danych sieciowych Webtrekk firmy Webtrekk GmbH. Niektóre dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie są przetwarzane na potrzeby analiz statystycznych. Z tego powodu przekazujemy te dane do firmy Webtrekk GmbH. Taka analiza statystyczna pomaga nam właściwie optymalizować naszą ofertę. Firma Webtrekk GmbH posiada certyfikat ochrony danych w zakresie kontroli sieciowej. Adres IP użytkownika jest wysyłany przy każdym zapytaniu do serwera. Adres IP użytkownika jest przy tym zapisywany jedynie w postaci anonimizowanej. Wnioski pozwalające na identyfikację konkretnej osoby nie są zasadniczo możliwe. Gromadzenie danych odbywa się poprzez ustawienie piksela zintegrowanego w witrynie. Usługa Webtrekk wykorzystuje tak zwane „pliki cookie dotyczące sesji” oraz „pliki cookie ostatniego kliknięcia”, usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Usługa Webtrekk ustawia ponadto tak zwane „trwałe pliki cookie”, których czas życia nie przekracza 6 miesięcy i które ą usuwane najpóźniej po zdefiniowanej liczbie odwiedzin. Webtrekk nie łączy tych danych użytkownika z innymi danymi osoby pod danym pseudonimem. Dane te są usuwane, gdy tylko przechowywanie nie będzie już wymagane do utworzenia analizy korzystania lub gdy użytkownik tego zażąda.

Google Analytics:
niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics, będącej usługą analizy sieciowej firmy Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Z upoważnienia operatora tej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizowania korzystania z witryny internetowej przez danego użytkownika oraz świadczenia na rzecz operatora witryny internetowej innych usług związanych z korzystaniem z witryny sieciowej i Internetu. Zwracamy uwagę, że usługa Google Analytics na tej stronie została rozszerzona o kod „anonymizeIp”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Adres IP użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych wysyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

Podstawą prawną stosowania usługi Google Analytics jest § 15 ust. 3 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Sesje i kampanie są kończone po upływie określonego czasu. Domyślnie sesje są kończone po 30 minutach braku aktywności, a kampanie po sześciu miesiącach. Limit czasu kampanii może wynosić maksymalnie dwa lata. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.pl/intl/pl/policies/ . Funkcja Google Analytics wykorzystuje pliki sieciowe, tak zwane „pliki cookie”, które są zapisywane w komputerze użytkownika i pozwalają analizować korzystanie z witryny internetowej przez tego użytkownika. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej są z reguły wysyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej

w pełnym zakresie. Ponadto można uniemożliwić pozyskiwanie i przetwarzanie przez firmę Google danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Możesz sprzeciwić się przechowywaniu anonimowo zebranych danych o odwiedzających, tak by nie były one już rejestrowane w przyszłości. W celu wykluczenia z kontroli sieciowej ustawiany jest trwały plik cookie. Sprzeciw ten obowiązuje dopóty, dopóki plik cookie nie zostanie skasowany.

Śledzenie - tak

Śledzenie - nie

ZAPISZ MÓJ WYBÓR

Biuletyn

Prenumerata naszego biuletynu
Na stronie internetowej firmy ENTSPACE Sp. z o.o. Sp. K. oferowana jest użytkownikom możliwość zaprenumerowania biuletynu naszej firmy. ENTSPACE używa do wysyłania biuletynów oprogramowania MailChimp firmy MailChimp.

ENTSPACE Sp. z o.o. Sp. K. regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pośrednictwem biuletynu o (w miarę możliwości indywidualnych) ofertach produktów, promocjach, konkursach i nowościach w ofercie ENTSPACe. Ponadto okazjonalnie korzystamy z tego serwisu do prowadzenia ankiet dla wzrostu zadowolenia klientów. Osoba, której dane dotyczą, może otrzymywać biuletyn naszej firmy co do zasady wyłącznie wtedy, gdy (1) posiada poprawny adres e-mail i (2) zarejestruje prenumeratę biuletynu. Na adres e-mail podany początkowo przez daną osobę do wysyłania biuletynu, ze względów prawnych, zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przy użyciu procedury podwójnego wyboru. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba, której dane dotyczą, autoryzował otrzymywanie biuletynu.

Podczas zamawiania biuletynu przechowujemy również nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę zainteresowaną w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później śledzić (potencjalne) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dotyczą dane, w późniejszym terminie, a zatem służy jako prawne zabezpieczenie dla administratora.

Dane osobowe zgromadzone w związku ze zgłoszeniem do prenumerowania biuletynu będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Ponadto prenumeratorzy biuletynu mogą być powiadamiani pocztą elektroniczną, jeżeli jest to konieczne do obsługi usługi biuletynu lub rejestracji, podobnie jak w przypadku zmian w ofercie zawartej w biuletynie lub zmian technicznych. Nie następuje przekazywanie danych osobowych gromadzonych w ramach usługi biuletynu osobom trzecim. Prenumerata naszego biuletynu może zostać zakończona przez osobę, której dotyczą dane, w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które przekazała nam do wysyłki biuletynu osoba, której dane dotyczą, może zostać w dowolnym momencie cofnięta. Do celów odwołania zgody, w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link do formularza wyrejestrowania. Możliwe jest również anulowanie prenumeraty biuletynu w dowolnym czasie bezpośrednio na stronie internetowej firmy ENTSPACE Sp. z o.o. Sp. K. lub poprzez zakomunikowanie to administratorowi w inny sposób.

Śledzenie biuletynu
Biuletyny firmy ENTSPACE Sp. z o.o. Sp. K. zawierają tak zwane piksele zliczające. Piksel zliczający to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, umożliwiająca rejestrowanie i analizę plików dziennika. Umożliwia to statystyczną analizę sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. W oparciu o zintegrowane piksele zliczające [nazwa spółki ENTSPACE] może stwierdzić, czy i kiedy dana wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dotyczą dane. Indywidualne linki mogą również służyć do identyfikacji, które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez daną osobę.

Takie dane osobowe zebrane za pomocą pikseli zliczających i linków zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji dostarczania biuletynu i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań danej osoby. Takich danych osobowych nie przekazujemy osobom trzecim. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo w każdej chwili cofnąć odpowiednią deklarację zgody. Jest to równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania biuletynu.

W ramach RODO użytkownik ma następujące prawa:

 • Prawo do informacji
 • Prawo do poprawiania danych
 • Ograniczenie (blokada) przetwarzania
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do przekazania danych
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu procesowi decyzyjnemu
 • Prawo do cofnięcia zgody

Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych.

Kiedy następuje usunięcie danych osobowych użytkownika?
ENTSPACE usuwa dane osobowe użytkownika, gdy tylko cel, dla którego zostały zgromadzone, przestaje istnieć. W celu dalszego spełnienia wymagań ustawowych konieczne jest, aby dane osobowe użytkownika były na początek jedynie blokowane do dalszego przetwarzania.

Inspektor ochrony danych:
W sprawach dotyczących ochrony danych można kontaktować się z działem obsługi klienta, naszymi pracownikami, a także z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem darek@entspace.pl

 

Powrót